2. Ord som används

Kontrollera ditt ordförråd

Nästa steg blir att läsa häftet Sanningen om kokain. Innan du börjar, kontrollera din förståelse av följande ord som har att göra med kokain: