Musiker från Prag i Tjeckien främjar de drogfria budskapet med banderoller, t-shirts och distribution av häften. Ett populärt sätt att befrämja Sanningen om droger är drogfria konserter som når en bred allmänhet, från vuxna till ungdom i riskzonen.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER:
ATT NÅ UNGDOMARNA INNAN DROGERNA GÖR DET.

Vid undersökningar som gjorts säger många pedagoger och utbildare att de saknar effektiva resurser för att kommunicera till ungdomar om droger. De säger att de behöver korrekt och aktuellt material som presenteras på ett bra sätt och fångar och håller kvar elevernas uppmärksamhet.

Det är här vårt Sanningen om droger-material kan vara till hjälp. Det är aktuellt, fullständigt och lättförståeligt av eleverna. Vårt material grundar sig på noggranna undersökningar och presenteras på ett sätt som är intressant och fascinerande för ungdomar. Och när de studerar det, säger ungdomar inte bara att de inser att det är bäst att hålla sig borta från droger, utan att de också förstår varför de borde göra det.

Ingen, och särskilt inte en tonåring, vill lyssna på en predikan om vad man får och inte får göra. Därför ger vi fakta som tillåter personen att fatta ett informerat beslut om att leva ett drogfritt liv. Det som gjort att detta undervisningsprogram har varit så framgångsrikt är att eleverna deltar. Därför får ungdomar vara med om aktiviteter som främjar ett drogfritt liv, och dessa aktiviteter får elever och människor i samhället i alla åldrar att delta och har visat sig vara mycket populära.