Gratis Sanningen om droger-e-kurser

Denna serie interaktiva Sanningen om droger-kurser har tagits fram så att du kan ta reda på sanningen om droger i din egen takt. Ta reda på vad droger är, vad de är tillverkade av, deras verkningar på kort och lång sikt, och titta på verkliga berättelser från verkliga människor om var och en av de mest populära drogerna. Till att börja med ska du välja en av kurserna från listan nedan.

Sanningen om droger

Genom denna interaktiva kurs lär du dig anledningen till att folk tar droger från första början. Du lär dig också grundläggande fakta om de vanligaste missbrukade drogerna. Och du kommer att höra det från dem som överlevde missbruk och kan nu berätta sin historia. Informera dig. Skaffa dig sanningen om droger.

Nybörjare
‏54 min
‏5 lektioner

Sanningen om missbruk av receptbelagda medel

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om missbruk av receptbelagda medel. Du kommer att få höra det från före detta missbrukare som känner till konsekvenserna och ger verkliga erfarenheter av farorna med receptbelagda medel.

Nybörjare
‏58 min
‏5 lektioner

Sanningen om Ritalin-missbruk

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om Ritalin-missbruk. Du får lära dig hur Ritalin-missbruk börjar och konsekvenserna av att missbruka receptbelagda medel. Människor som har använt Ritalin berättar hela sanningen om vad som hände dem.

Nybörjare
‏49 min
‏5 lektioner

Sanningen om smärtstillande medel

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om smärtstillande medel. Du får rena fakta från före detta missbrukare som vet hur lätt det är att bli beroende.

Nybörjare
‏38 min
‏5 lektioner

Sanningen om heroin

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om heroin. Du kommer att få höra tidigare missbrukare berätta sina historier om hur de blev fast och hur deras heroinvana blev en besatthet som helt uppslukade dem.

Nybörjare
‏48 min
‏5 lektioner

Sanningen om marijuana

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om marijuana, myterna som omger det och varför många före detta narkomaner tror att det ofta leder till ännu skadligare droger.

Nybörjare
‏53 min
‏5 lektioner

Sanningen om syntetiska droger

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om syntetiska droger och varför – oavsett vad folk säger dig – de inte är naturliga, säkra eller lagliga. Du får höra det direkt från före detta missbrukare som upplevt de allvarliga verkningarna av syntetiska droger.

Nybörjare
‏47 min
‏5 lektioner

Sanningen om alkohol

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om alkohol. Hör verklig information om alkohol i dess många former av dem som övervann sitt beroende.

Nybörjare
‏41 min
‏5 lektioner

Sanningen om inhalationsmedel

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om inhalationsmedel. Du kommer att upptäcka hur inandning av vanliga kemikalier kan ha farliga och dödliga verkningar. Och du kommer att få höra det från människor som överlevt missbruk av inhalationsmedel.

Nybörjare
‏46 min
‏5 lektioner

Sanningen om ecstasy

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om ecstasy. Man får rena fakta om denna designerdrog från människor som har missbrukat den.

Nybörjare
‏44 min
‏5 lektioner

Sanningen om LSD

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om LSD. Verkliga människor som har använt LSD förklarar klart och tydligt vad det innebär – från dess historia till dess slangbeteckningar och dess oförutsedda verkningar och risker.

Nybörjare
‏45 min
‏5 lektioner

Sanningen om kokain

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om kokain. Vad det är, vad det består av och varför det är så ytterst beroendeframkallande. Tidigare kokainmissbrukare ger rena fakta om problemen de stötte på när de använde kokain.

Nybörjare
‏49 min
‏5 lektioner

Sanningen om crack

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om crack-kokain. Du får höra det direkt från tidigare crack-användare som berättar om hur de blev beroende och vad det gjorde med deras liv.

Nybörjare
‏45 min
‏5 lektioner

Sanningen om crystal meth

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om crystal meth. Före detta missbrukare kommer att berätta för dig om vilka kemikalier som det är gjort av och vad de gick igenom för att tillgodose sitt methmissbruk.

Nybörjare
‏48 min
‏5 lektioner