På konferenser runtom i världen träffar medlemmar från Stiftelsen för en drogfri värld andra drogförebyggande specialister och delar med sig av resurser som andra kan ta i bruk omedelbart i sina respektive program.

SPECIALISTER PÅ DROGFÖREBYGGANDE VERKSAMHET

NÅ BARNEN INNAN LANGARNA GÖR DET

Att vara specialist innebär att man är starkt engagerad inom ett visst område. Eftersom du är specialist på förebyggande verksamhet mot droger finns det ytterligare en innebörd – du bryr dig om.

Ingen kan förneka att effektiv information om droger och förebyggande program inte bara räddar liv, de skapar dessutom ett tryggare samhälle genom att de minskar på den sociala förvirring som är kopplad till drogmissbruk.

Det är här vi kan hjälpa dig.

Eftersom vi har över tjugo års erfarenhet av att arbeta med ungdomar, föräldrar och andra specialister på förebyggande verksamhet mot droger, tillhandahåller vårt program saklig information och berättelser från verkliga livet som når fram till ungdomar, och får dem att faktiskt ändra sin inställning till droganvändning.

Det centrala i stiftelsens informationsprogram utgörs av den 1 timme och 42 minuter långa dokumentärfilmen Sanningen om droger: Verkliga människor – verkliga berättelser. Tillsammans med våra prisbelönta infoannonser för tv och häftesserien Sanningen om droger, når detta program ungdomar, och när man väl nått dem fattar de ett helt eget beslut att hålla sig borta från droger.

Detta är vad andra specialister på förebyggande åtgärder mot droger hade att säga om vårt program:

”[Programmet är] mycket effektivt vad gäller medvetenhet och den förebyggande aspekten. Det har uppmuntrat till samtal mellan ungdomar och deras kamrater och mellan ungdomar och deras föräldrar; andra ungdomar har uppmanat sina kamrater till att delta i programmet.” –
 S.T., samordnare av hjälp till barn och ungdom, Kanada

”De resurser som Stiftelsen för en Drogfri värld bidrar med har hjälpt vår byrå att öka medvetenheten i samhället om de faror, hälsorisker och konsekvenser som är kopplade till droger och missbruk. Lärare och elever på fakulteten som har fått materialet har varit mycket imponerade av kvalitén, professionalismen och innehållet i videor och läroplanen. Informationen har mottagits mycket väl av de deltagande ungdomarna, särskilt då de kan se hur de aktuella frågorna som tas upp i videorna och infoannonserna berör dem.” –
 J.F., chef för ett förebyggande program, New Jersey

Du kan uppnå liknande resultat med dina droginformationspresentationer!

Beställ UTAN KOSTNAD informationspaketet Sanningen om droger och undervisningspaketet Sanningen om droger >>