EFFEKTIVA DROGINFORMATIONSVERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS AV LÄRARE OCH UTBILDARE

Undervisningspaketet Sanningen om droger

Undervisningspaketet Sanningen om droger innehåller praktiska verktyg man behöver för att undervisa ungdomar om drogmissbruk.

Ingen ifrågasätter hur allvarligt drogproblemet är och dess förödande inverkan på ungdomar. Skolarbetet blir lidande men vad värre är, droger undergräver ungdomars hälsa och förstör deras liv.

Den bästa lösningen är att nå ungdomar med effektiv, saklig information om droger – innan de börjar experimentera med droger. Barn i låg- och mellanstadieåldrarna, tonåringar och unga vuxna som känner till verkliga fakta om droger är mycket mindre benägna att börja använda dem.

Kärnan i stiftelsens informationsprogram är den 1 timme och 42 minuter långa dokumentärfilmen Sanningen om droger: Verkliga människor – verkliga berättelser.

Dokumentärfilmen kompletteras av tretton häften och prisbelönta infoannonser. Mer än 55 miljoner häften har delats ut i över 60 länder och på över 20 språk.

Undervisningspaketet Sanningen om droger tillgodoser den ständigt växande efterfrågan på praktiska verktyg som hjälper lärare, instruktörer och handledare att förmedla sanningen om droger på ett snabbt och effektivt sätt. Det erbjuder lektioner, övningsuppgifter och klassrumsaktiviteter som får eleverna att vilja delta genom att fånga och hålla kvar deras uppmärksamhet. Eleverna läser villigt och tittar i informationen och, vilket är viktigast, använder den för att fatta riktiga beslut angående droger.

Det finns nästan ingen lärare eller förälder som inte har frågat sig själv: Vad kan jag göra för att hjälpa barn att hålla sig borta från droger? Undervisningspaketet Sanningen om droger hjälper till att besvara denna fråga på bästa möjliga sätt för dagens elever och ungdom.