VILKA VI ÄR

Stiftelsen för en Drogfri värld är en ideell, allmännyttig organisation som rustar unga och vuxna med faktisk information om droger så att de kan fatta välunderbyggda beslut om att vara drogfria.

Ingen tycker om att få predikat om vad han eller hon får och inte får göra, och det gäller speciellt en tonåring. Så vi har de fakta som möjliggör för ungdomar att välja att överhuvudtaget inte börja ta droger. Dessutom består vår kampanj Sanningen om droger av verksamheter som de kan gå med i och som gör ett drogfritt liv populärt. Dessa aktiviteter är enkla, effektiva och kan involvera människor i alla åldrar.

Genom ett världsomspännande nätverk av frivilliga har 56 miljoner trycksaker som informerar om droger delats ut, tiotusentals droginformationsevent har genomförts i 120 länder och infoannonserna Sanningen om droger har sänts på 275 tv-stationer. Detta material och dessa aktiviteter har gjort det möjligt för folk över hela världen att lära sig drogernas destruktiva verkningar så att de själva kunnat besluta sig för att inte använda dem.

Stiftelsen för en Drogfri värld ger den information man behöver för att börja med information och förebyggande aktiviteter i sitt område angående Sanningen om droger.

Ta reda på mer om vår KOSTNADSFRIA informationssats och undervisningspaket >>