Ritalin

VAD ÄR RITALIN?

Ritalin är det vanliga namnet på metylfenidat, klassificerat av Drug Enforcement Agency (DEA, USAs narkotikamyndigheter) som ”Schedule II”-narkotika – samma klassificering som kokain, morfin och amfetaminer.1 Det missbrukas av tonåringar för dess stimulerande verkningar.

Fastän Ritalin används som receptbelagd medicin kan den ha allvarliga biverkningar, bland annat nervositet, sömnlöshet, anorexi (ätstörningar), pulsförändringar, hjärtproblem och viktminskning. Tillverkaren säger att det är en beroendeframkallande medicin.

I juni 2005 utgav USAs Food and Drug Administration – läkemedelsinspektionen – en rad allmänna hälsoråd där man varnade för att Ritalin och dess besläktade läkemedel kan framkalla synhallucinationer, självmordstankar, psykotiskt beteende, liksom aggression eller våldsamt beteende.

En skribent uttryckte det så här: ”Föräldrar får aldrig veta: ’Förresten, ibland dör ett barn bara av att ta sin receptbelagda medicin’, eller ’Apropå det, barn på centralstimulerande medel löper dubbelt så stor risk att senare bli drogmissbrukare’, eller ’Vet du att en tredjedel av alla barn som tar dessa mediciner utvecklar symptom på tvångsmässigt beteende inom det första året’.”

  1. 1. amfetamin: kraftigt verkande centralstimulerande medel (påverkar hjärna och ryggrad) ofta kallat ”speed” eller ”uppåttjack".


SLANGBETECKNINGAR

RITALIN: Diet Coke Babykokain Kiddie Coke Fattigmanskokain R-ball Rids Skittles Smarties Vitamin R