Syntetiska droger

VAD ÄR EN SYNTETISK DROG?

Syntetiska droger skapas med syntetiska kemikalier snarare än med naturliga ingredienser.

Ett antal syntetiska droger på marknaden, inklusive ecstasy, LSD och metamfetamin, beskrivs i andra häften i Sanningen om droger-serien. Detta häfte ger fakta om ”syntetisk marijuana” (spice eller K2), ”syntetiska stimulantia” (badsalt) och en drog som kallas som ”N-bomb”. Dessa är bland de syntetiska droger som kallas ”designerdroger”.

DESIGNERDROGER – ETT RISKFYLLT EXPERIMENT

För att förstå vad syntetisk marijuana och badsalt är, och hur de kom att existera, måste man först veta vad en ”designerdrog” är. En designerdrog är en syntetisk (kemiskt tillverkad) version av en illegal drog som ändrats något för att undvika att klassas som olaglig. Det är i huvudsak ett experiment av en kemist som gjorts för att skapa en ny drog som kan säljas lagligt (på internet eller i butiker), vilket gör att langare kan tjäna pengar utan att bryta lagen. Efter hand som polisen hinner ikapp de nya kemiska ämnen som skapats på det sättet och gör dem olagliga, gör tillverkarna ändrade versioner för att kringgå lagen. Så cykeln upprepas.

En del av dessa droger säljs över internet eller i vissa butiker (som ”växtbaserade rökningsblandningar”), medan andra är förklädda till produkter märkta med ”inte för mänsklig konsumtion” (t.ex. ”växtbaserad rökelse”, ”växtnäring”, ”badsalt” eller ”smyckesrengöring”) för att maskera deras avsedda ändamål och undvika hälso- och säkerhetsregler.

På grund av det ständigt växande antalet av kemiska ämnen som utvecklas, har användarna av designerdroger ingen möjlighet att veta vad de droger som de tar kan innehålla. Vidare, när en liten modifiering görs på en känd drog kan det leda till – och gör det ofta – en ny drog med mycket annorlunda effekter och användarna kan inte förutsäga effekterna på hälsan av de ämnen de experimenterar med.

I Förenta staterna identifierades cirka 200 till 300 nya designerdroger mellan 2009 och 2014, de flesta av dem tillverkade i Kina.1 Mer än 650 nya designerdroger har strömmat in i Europa under de senaste tio åren. Vissa innehåller kemikalier som ännu inte har identifierats, och vars effekter på den mänskliga kroppen och sinnet är okända.2