Menu background image
Sanningen om droger

VÅR DROGKULTUR

Droger har varit en del av vår kultur sedan mitten av förra århundradet. Populariserat av musik och massmedia på 60-talet har de trängt in på vartenda område i samhället.

Det uppskattas att 208 miljoner människor världen över tar illegala droger. I USA visade resultaten från 2007 års undersökning gjord av National Survey on Drug Use and Health att 19,9 miljoner amerikaner (dvs. 8 % av befolkningen från 12 år och uppåt) använde illegala droger månaden innan undersökningen gjordes.

Du känner antagligen någon som har påverkats av droger, direkt eller indirekt.

Den vanligast brukade – och missbrukade – drogen i USA är alkohol. Alkoholrelaterade trafikolyckor är den näst vanligaste orsaken till dödsfall bland tonåringar i USA.

Den vanligaste illegala drogen i bruk är marijuana. Enligt Förenta Nationernas världsrapport om droger år 2008, missbrukar 3,9 % av världens befolkning mellan åldrarna 15 och 64 år marijuana.

Unga människor utsätts idag tidigare än någonsin för droger. Baserat på en undersökning gjord år 2007 av Center for Disease Control, drack 45 % av USA:s high school-elever över hela landet alkohol och 19,7 % rökte hasch under en fyraveckorsperiod.

I Europa pekar nyligen gjorda undersökningar bland 15- och 16-åringar på att bruket av marijuana varierar från under 10 % till över 40 %, med de högsta siffrorna rapporterade av tonåringar i Tjeckien (44 %), följt av Irland (39 %), Storbritannien (38 %) och Frankrike (38 %). I Spanien och Storbritannien ligger bruket av kokain bland 15- till 16-åringar på 4–6 %. Bruket av kokain bland unga människor har ökat i Danmark, Italien, Spanien, Storbritannien, Norge och Frankrike.

”Mitt mål i livet var inte att leva ... det var att bli hög. Under årens lopp tog jag min tillflykt till kokain, marijuana och alkohol, i den felaktiga tron att det skulle låta mig undkomma mina problem. Det bara gjorde saker värre. Jag sade hela tiden till mig själv att jag skulle sluta för gott efter att ha tagit denna sista. Det hände aldrig.” – John

”Det började med ’gräs’ (marijuana), sedan tabletter (ecstasy), syra (LSD) och cocktails av alla möjliga sorters droger. Jag till och med överdoserade för att förlänga kickarna. Jag hade en dålig tripp en natt ... Jag bad och grät att denna känsla skulle försvinna. Jag hörde röster i huvudet, fick frossbrytningar och kunde inte gå hemifrån på 6 månader. Jag upplevde det som om alla tittade på mig. Jag kunde inte vistas på allmänna platser. Herregud! Jag kunde inte ens köra bil.

Till slut blev jag hemlös och levde på gatorna och sov i en pappkartong, tiggde och kämpade för att komma på hur jag skulle ordna nästa mål mat.” – Ben