Vår utbildarhandledning för Sanningen om droger har omsorgsfullt sammanställts för att förse lärare, utbildare och specialister i förebyggande åtgärder, med kompletta lektioner, övningsuppgifter för klassrumsaktiviteter, för elever som är elva år och äldre.

UTBILDARE

Vad skulle man kunna säga till barn om DROGMISSBRUK som de inte redan har hört tusen gånger?

Att leda studerande på vägen mot ett drogfritt liv kräver att lärarna utbildas, som här under ett seminarium om sanningen om droger i Indonesien anordnat av Stiftelsen för en drogfri värld.
Som pedagog vill man hjälpa ungdomar hålla sig borta från droger och man vet att man måste nå dem innan langarna gör det. Vi kan hjälpa, trots att det ibland saknas både tid och resurser för att ge effektiv information om droger, och materialet som används är ofta inaktuellt, för att inte tala om att det faktiskt inte kommunicerar till ungdomar.

”Jag älskade programmet och hur välorganiserat allt var. Lektionerna var välplanerade och det fanns en mängd material som kunde användas i varje lektion. Häftena var synnerligen välgjorda!! ... De [eleverna] var fullständigt tagna av missbrukarnas berättelser i häftena. Det gav dem en god bild av de faktiska konsekvenserna av drogmissbruk. Några av dem talade fritt och uppriktigt om sina föräldrars användning av droger. Jag är förbluffad över att det finns ett sådant program där ute som är GRATIS och så informativt. Allt finns med!!!” –
L.M., hälsovårdslärare, New York

”Jag har använt materialet jag fick och gjort eleverna medvetna om drogers verkningar, till och med gett dem er webbsajt för ytterligare information. Programmet är mycket effektivt. Faktum är att efter lektionen bad två pojkar om ytterligare hjälp och kunde hänvisas till en lokal förening där man arbetar med ungdomar som tar droger. Det påverkade definitivt deras kunskaper. De blev mer medvetna om biverkningarna.

”Förhoppningsvis kommer fler elever att försöka styra sitt handlande och undvika risker. Några av kommentarerna från eleverna var: ’Jag tänker aldrig röra droger!’ ’Jag ska berätta för mina kompisar om detta!’ ’Det hör till ungdomen att man experimenterar, men man kan experimentera med sport i stället.’”  –
C.A., lärare, Malta

”Jag tycker om att [programmet] innehåller både videorna och häften. Det gav mina elever verklig information, och när de läste dem var de förvånade över vad de inte visste. Mina elever trodde de visste allt om droger, men LSD var nytt för många av dem. De trodde droger bara hade verkningar på kort sikt om man inte blev beroende och använde mycket. De var förvånade när de fick veta att en enda gång kunde vara nog för att förstöra resten av livet.”  –
C.G., lärare, South Carolina

För mer information om undervisningspaketet, klicka här.