3.1 Läs häftet

Läs: Hur ser heroin ut?

HUR SER HEROIN UT?

Foto: istock.com/Stephanie Horrocks

I dess renaste form är heroin ett fint vitt pulver. Men oftare går dess färg i rosa-grått, brunt eller svart. Färgerna kommer från tillsatser som använts för att spä ut den, vilka kan omfatta socker, koffein eller andra ämnen. Gatuheroin är ibland utblandat med stryknin1 eller andra gifter. De olika tillsatserna löses inte upp helt och hållet, och när de injiceras in i kroppen kan det täppa till blodkärlen som leder till lungor, njurar och hjärna. Detta kan i sig leda till infektioner eller förstörelse av livsviktiga organ.

Användaren som köper heroin på gatan vet aldrig hur stark drogen är i just den påsen. Därför löper användarna ständig risk för en överdos.

Heroin kan injiceras, rökas eller snortas. Första gången det används skapar det hos personen en sensation av att vara ”hög”. En person kan känna sig utåtvänd, i stånd att lätt kommunicera med andra, och kan uppleva en sensation av förhöjd sexuell förmåga – men inte så länge.

Heroin är mycket beroendeframkallande och abstinenssymptomen synnerligen plågsamma. Drogen bryter snabbt ner immunsystemet, lämnar en slutligen sjuklig, extremt mager och till slut, död.

  1. 1. stryknin: ett centralstimulerande medel som används som råttgift, vilket framkallar våldsamma konvulsioner och är dödligt.

SLANGBETECKNINGAR

HEROIN: Big H Brown Sugar H Hell Dust Horse Junk Nose Drops Skag Smack Thunder