Sanningen om syntetiska droger

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om syntetiska droger och varför – oavsett vad folk säger dig – de inte är naturliga, säkra eller lagliga. Du får höra det direkt från före detta missbrukare som upplevt de allvarliga verkningarna av syntetiska droger.

På denna kurs lär du dig:

  • Vilka giftiga och kemiska ingredienser som används i syntetiska droger
  • Vilka de vanligaste namnen och formerna av syntetiska droger är
  • Hur syntetiska droger kan påverka en person på kort och lång sikt

Kursöversikt

Läs