Sanningen om alkohol

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om alkohol. Hör verklig information om alkohol i dess många former av dem som övervann sitt beroende.

På denna kurs lär du dig:

  • Hur alkohol påverkar kroppen
  • Vilka de kort- och långsiktiga verkningarna av alkohol är
  • En historik om alkohol

Kursöversikt