Sanningen om inhalationsmedel

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om inhalationsmedel. Du kommer att upptäcka hur inandning av vanliga kemikalier kan ha farliga och dödliga verkningar. Och du kommer att få höra det från människor som överlevt missbruk av inhalationsmedel.

På denna kurs lär du dig:

  • Vad inhalationsmedel är och hur de påverkar kroppen
  • Hur inhalationsmedel används
  • Huruvida inhalationsmedel är fysiskt beroendeframkallande

Kursöversikt