3.2 Läs häftet

Läs: Inhalationsmedels verkningar

VERKNINGAR AV INHALATIONSMEDEL

Verkningar på kort sikt

De flesta inhalationsmedel inverkar direkt på nervsystemet och orsakar personlighetsförändringar. Inom några få sekunder upplever användaren berusning och andra verkningar liknande dem från alkohol. Det finns ett flertal verkningar som kan upplevas under eller en kort tid efter användning, såsom:

 • Sluddrigt tal
 • Ser berusad, förvirrad eller vimmelkantig ut
 • Oförmåga att koordinera sina kroppsrörelser
 • Hallucinationer och villfarelser
 • Fientlighet
 • Apati
 • Nedsatt omdöme
 • Medvetslöshet
 • Svår huvudvärk
 • Utslag runt näsa och mun
 • Långvarig sniffning av dessa kemikalier kan ge oregelbundna och snabba hjärtslag och kan leda till hjärtsvikt och död inom några få minuter.
 • Kvävningsdöd kan uppstå genom att syret i lungorna ersätts av kemikalier, som sedan förs ut i centrala nervsystemet så att andningen upphör.

Verkningar på lång sikt

Långtidsanvändare har upplevt:

 • Svaga muskler
 • Förvirring
 • Koordinationsproblem
 • Retlighet
 • Depression
 • Allvarliga och ibland obotliga skador på hjärta, lever, njurar, lungor och hjärna
 • Försämrat minne, minskad intelligens
 • Bortfall av hörsel
 • Skador på benmärg
 • Dödsfall på grund av hjärtsvikt eller kvävning (syrebrist)

Kronisk användning av inhalationsmedel har kopplats till en rad allvarliga hälsoproblem. Att sniffa lim och målarthinner orsakar njurproblem. Att sniffa toluen och andra lösningsmedel orsakar leverskador. Att missbruka inhalationsmedel har också medfört försämrat minne och minskad intelligens.