3.3 Läs häftet

Läs: Är inhalationsmedel beroendeframkallande?

ÄR INHALATIONSMEDEL BEROENDEFRAMKALLANDE?

Inhalationsmedel kan skapa beroende, både fysiskt och mentalt. Rapporter visar på ett starkt sug att fortsätta använda inhalationsmedel, speciellt efter att bruket har pågått under flera dagar.

Missbrukare som upphör med inhalationsmedel lider av abstinensbesvär som illamående, omåttlig svettning, muskelkramp, huvudvärk, frossbrytningar, upprördhet med skakningar och hallucinationer. I allvarliga fall kan abstinensbesvären orsaka krampanfall.

”Imorgon är det sex år sedan vår son Justin dog. Han var 16 år. Han dog efter att ha inhalerat luftdeodoranter, ett inhaleringsmissbruk. Hans meningslösa död skakade om alla som kände honom. Justin var en toppstudent som älskade livet och omfamnade det med entusiasm ... Han var en inspirationskälla för många ... . Jag kommer alltid att förföljas av frågan huruvida Justin hade varit med oss idag om han hade känt till de risker han tog.” – Jackie