2. Ord som används

Kontrollera ditt ordförråd

Nästa steg blir att läsa häftet Sanningen om smärtstillande medel. Innan du börjar, kontrollera din förståelse av följande ord: