3.1 Läs häftet

Läs: Vad är smärtstillande medel

VAD ÄR SMÄRTSTILLANDE MEDEL?

Receptbelagda smärtstillande medel är starka droger som inkräktar på nervsystemets överföring av de nervsignaler vi upplever som smärta. De flesta smärtstillande medel stimulerar även delar av hjärnan som är förknippade med välbehag. Förutom att de blockerar smärta skapar de alltså en ”kick”.

De starkaste receptbelagda smärtstillande medlen kallas opiater, vilka är opiumlika 1 föreningar. De tillverkas för att påverka nervsystemet på samma sätt som droger som utvunnits ur opiumvallmon, såsom heroin. De oftast missbrukade smärtstillande opiaterna inkluderar Oxikodon, hydrokodon, meperidine, hydromorphone och propoxyphene.

Oxikodon har den största potentialen för missbruk och de största farorna. Det är lika kraftfullt som heroin och påverkar nervsystemet på samma sätt. Oxikodon säljs under många varunamn, som Percodan, Endodan, Roxiprin, Percocet, Endocet, Roxicet och OxyContin. Det förekommer i tablettform.

Hydrokodon används i kombination med andra kemikalier och finns tillgängligt i receptbelagda värkmediciner i form av tabletter, kapslar och i flytande form. Varunamn omfattar Anexsia, Demerol, Dicodid, Hycodan, Hycomine, Lorcet, Lortab, Norco, Tussionex och Vicodin. Försäljning och produktion av denna drog har ökat avsevärt de senaste åren, liksom dess olagliga användning.

Meperidine (Varunamnet Demerol) och hydromorphone (Dilaudid) kommer i tablettform och propoxyphene (Darvon) i kapslar, men man vet att alla tre även krossas och injiceras, snortas och röks. Darvon, som är förbjudet i Storbritannien sedan år 2005, är bland de tio vanligaste medel som rapporterats i samband med dödsfall pga drogmissbruk . Dilaudid, som anses vara åtta gånger starkare än morfin, kallas ofta ”apoteksheroin” på gatan.

”Vid tjugo års ålder började jag missbruka ett narkotiskt medel,2 vilket började med receptutskrivningar efter en operation. Under de veckor som följde [på operationen], förutom att jag missbrukade tabletten oralt, lyckades jag förstöra den kontrollerande utsöndringsmekanismen genom att krossa och svälja eller snorta i mig drogen. Den kan också injiceras för att åstadkomma en känsla identisk med att injicera heroin.Den fysiska abstinensen från denna drog är fruktansvärd smärta.” – James

  1. 1. opium: brunaktigt, gummiliknande extrakt från opiumvallmon.
  2. 2. narkotika: medel som påverkar det centrala nervsystemet (hjärna och ryggrad) och kan resultera i yrsel, brist på koordination och medvetslöshet.

SLANGBETECKNINGAR

SMÄRTSTILLANDE MEDEL: Generiskt namn Oxikodon Propoxyphene Hydromorphone Meperidine Hydrocodone Varumärken OxyContin Percodan Percocet Roxiprin Roxicet Endodan Endocet Anexsia Dicodid Hycodan Hycomine Lorcet Lortab Norco Tussionex Vicodin Darvon Dilaudid Demerol Slangnamn Oxy 80s oxycotton oxycet hillbilly heroin percs perks pain killer vikes hydros pinks footballs pink footballs yellow footballs 65’s Ns juice, dillies drug street heroin demmies