3.5 Läs häftet

Läs: Varningstecken för beroende av receptbelagda smärtstillande medel

VARNINGSTECKEN FÖR BEROENDE AV RECEPTBELAGDA SMÄRTSTILLANDE MEDEL

 
De vanligaste receptbelagda smärtstillande medlen (OxyContin, Vicodin, Metadon, Darvocet, Lortab, Lorcet och Percocet), kan förutom att ge lättnad från smärta också medföra att personernas kroppar börjar ”behöva” drogen bara för att känna sig ”normala”.
 
Här är tio varningssignaler att hålla utkik efter, om du misstänker att någon du känner kanske blivit beroende av en sådan drog:
 
1. Ökad användning: en ökning av dosen under en längre period, som en följd av ökad tolerans av drogen och ett behov av mer för att nå samma verkan.
 
2. Förändring av personlighet: förändringar av energi, humör och koncentration som en följd av att vardagens förpliktelser blir sekundära i förhållande till behovet av drogen.
 
3. Socialt undandragande: man drar sig undan från familj och vänner.
 
4. Fortsatt användande: kontinuerligt användande av smärtstillande medel sedan det medicinska tillståndet de var avsedda att lindra har förbättrats.
 
5. Tid använd på att skaffa recept: att lägga ner en massa tid på att köra långa sträckor och besöka flera läkare för att få tag på medlet.
 
6. Förändringar i dagliga vanor och uppträdande: försämring av personlig hygien; sömnförändringar och ändrade matvanor; konstant hosta, rinnande näsa och röda, glasartade ögon.
 
7. Pliktförsummelse: försummelse av hushållssysslor och räkningar; sjukanmälan till skola eller arbete oftare.
 
8. Ökad känslighet: normala synintryck, ljud och känslor blir överstimulerade hos personen; hallucinationer.
 
9. Minnesluckor och glömska: personen glömmer händelser som ägt rum och upplever blackouts.
 
10. Defensiv attityd: blir defensiv och grälar som svar på enkla frågor, för att försöka dölja ett drogberoende, ifall missbrukaren känner att hans hemlighet är på väg att avslöjas.