3.7 Läs häftet

Läs: Död av Ritalin

DÖD AV RITALIN

BERÄTTELSEN OM MATTHEW: Matthew var en tonåring som hade gått på Ritalin i sju år. Han dog plötsligt i mars 2000. Fastän han inte haft några tidigare hjärtproblem avslöjade obduktionen klara tecken på skador på de mindre blodkärlen. Hans föräldrar fick genom en av de medicinska undersökarna veta att hjärtat hos en frisk, fullvuxen man väger omkring 350 gram. Matthews hjärta vägde 402 gram. Hans dödsattest löd: ”Döden orsakad av långvarigt bruk av metylfenidat (Ritalin).”

Höga doser av Ritalin leder till liknande symptom som missbruk av andra centralstimulerande medel, inklusive skakningar och muskelryckningar, paranoia1 och en känsla av att insekter eller maskar kryper under huden.

En 17-åring som efter att ha snortat krossade Ritalin-piller och varit vaken i flera dagar, blev psykotisk, dödade sina föräldrar och skadade allvarligt sina bröder och sin syster med en yxa. En 14-åring som hade tagit Ritalin sedan han var 7 år, slog ihjäl en annan pojke med ett basebollträ.

Ritalin kan orsaka aggression, psykos och oregelbunden hjärtverksamhet som kan leda till döden.

DET ÄR ETT BROTT ATT MISSBRUKA DET

I USA är Ritalin föremål för allvarliga rättsliga åtgärder vid missbruk. Straffet för en första lagöverträdelse angående langning (som man kan anklagas för även om man bara delade ett par piller med en vän) kan ge upp till tjugo års fängelse och böter på upp till 1 miljon dollar.

Om döden eller allvarlig skada blir resultatet av denna första lagöverträdelse, är straffet mellan tjugo års fängelse och livstid. Om drogen injiceras blir det ett drogbrott med ännu hårdare straff.

”Jag inser att mitt intresse, som senare resulterade i ett beroende av speed, startade efter att jag fått Ritalin utskrivet. Till att börja med var det varje veckoslut, sedan blev det varje dag.

Jag började få hallucinationer av att fåglar flög över mitt huvud, en känsla av att det var folk i samma rum som jag fast jag var ensam, och de inledande symptomen på paranoia. Jag förbrukade min väns hela ordinerade Dexedrinpreparat inom en vecka. Sedan gick jag tillbaka till Ritalin och bara fortsatte därifrån.

Jag kommer inte ihåg mycket av min tolfte årskurs. Men jag minns en överväldigande depression och en oförmåga att fatta det verkliga skälet till att det gick sämre än någonsin i skolan. Jag tog nätt och jämnt examen och hade absolut inga planer på att studera vidare.

I sista minuten skrev jag in mig vid ett lokalt college. Jag kunde vara utan droger i ungefär sjutton dagar, innan behovet av speed överväldigade allt. Jag gick i skolan en vecka, och misslyckades totalt.” – Sam

  1. 1. paranoia: (förföljelsemani), misstro eller rädsla för andra människor.