3.4 Läs häftet

Läs: ”Fattigmanskokain”

”FATTIGMANSKOKAIN”

Försökspersoner som fick kokain och Ritalin kunde inte märka någon skillnad på dem.
Foto: itar-Tass

”Till slut använde jag en mängd starkare amfetaminer som bröt ner mig rätt snabbt, och jag vet inte om jag hade blivit intresserad av dem om jag inte börjat använda Ritalin.”  – Andy

Tretton gånger fler Ritalinmissbrukare kom till akutmottagningar under 2004 än under 1990.

Ritalin är lätt att få tag på, och billigt. Dessa tabletter, tagna genom någons lagliga recept, stulna från ett syskon eller skaffade med ett förfalskat recept, säljs sedan vitt och brett. Priset varierar från en eller två dollar i skolan till 20 dollar per tablett på den svarta marknaden i USA.

Att jämföra Ritalin med kokain är inte bara en slogan. Ritalin är kemiskt likt kokain. När det injiceras som vätska framkallar detta den ”kick” som missbrukare så starkt eftersträvar.

År 2000 avslöjade USAs narkotikamyndigheter, DEA (Drug Enforcement Administration), resultaten från undersökningar på både djur och människor som man gav kokain och Ritalin. De som testats kunde inte märka skillnaden! DEA fastslog: ”De ger verkningar som är nästan identiska.”

Omfattningen av Ritalin-missbruk

Missbruk av receptbelagda medel som till exempel Ritalin ökar.

År 2006 missbrukade nära 7 miljoner amerikaner receptbelagda medel, inklusive Ritalin – vilket var fler än alla de som missbrukade kokain, heroin, hallucinogener, ecstasy och inhalationsmedel tillsammans. Dessa 7 miljoner var bara 3,8 miljoner år 2000 – en 80-procentig ökning på bara sex år.

År 2007 sade 3,8 % av andraårsstuderandena i high school i USA att de hade använt Ritalin utan recept åtminstone en gång under det gångna året.

En viktig bidragande faktor till missbruket är den stora ökningen av antalet utskrivna recept för Ritalin och andra stimulantia.
I USA har antalet utskrivna recept för centralstimulerande medel skjutit i höjden från runt 5 miljoner recept 1991 till nästan 35 miljoner 2007.

År 2004 var metylfenidat (Ritalin) kopplat till uppskattningsvis 3 601 akutmottagningsbesök jämfört med 271 under 1990.

Mellan 1990 och 2000 var 186 dödsfall i USA förknippade med Ritalin. Risken är störst för dem som snortar stora mängder av drogen.

Sedan 1995 har det rankats på DEAs lista över ”mest stulna” läkemedel.