RÄDDA LIV MED
EFFEKTIV DROGINFORMATION

Med drog- och alkoholanvändning och missbruk som inte bara stiger, utan som når allt yngre liv varje år, är uppgiften för Stiftelsen för en drogfri värld att skydda unga liv från de destruktiva effekterna av droger en världsomfattande ansträngning dygnet runt.

Stiftelsen för en drogfri värld är en ideell, allmännyttig organisation och drivs uteslutande för välgörande ändamål. Den finansieras av anslag och allmänhetsbidrag från privatpersoner och organisationer som delar ett engagemang i att hjälpa människor leva ett liv fritt från drogmissbruk.

Genom ditt generösa stöd till Stiftelsen gör du det möjligt för oss att erbjuda vårt informationsmaterial gratis till skolor, ungdomsorganisationer och andra grupper och enskilda människor.

Vad donationen för ditt medlemskap bidrar till:

  • Breda mediakampanjer: Inkluderar sändning av våra infoannonser ”De sa, de ljög” i tv, samt en ständig närvaro av tryckt media och internetannonser och infoannonser som når lärare och andra som delar din oro om effekterna av droger på individer och hela samhällen.
  • Pågående uppdateringar av information till allmänheten och nuvarande drogförebyggande innehåll – i olika medier – som håller koll på drog- och alkoholmissbrukets trender och, viktigast av allt, ger insikter och lösningar för att vända dem.
  • Tillhandahållandet av vårt utbildningsmaterial Sanningen om droger kostnadsfritt till lärare som undervisar sanningen om droger till ungdomar.

Bli medlem:

Grundläggande medlemskap 40 dollar

Ett medlemskap à 40 dollar hjälper oss att fortsätta vårt arbete med att göra världen drogfri.

Bidragande årsmedlemskap 300 dollar

Medlemmar erhåller ett medlemskort, brev och certifikat som med fördel kan ramas in, publikationer och regelbundna uppdateringar via e-mail om gruppaktiviteter.

Årsmedlemskap för företag 500 dollar

Medlemmar får ett medlemskort, brev och certifikat som lämpar sig för inramning och visar ditt företags engagemang för utbildning mot droger. Företagsmedlemmar uppdateras regelbundet via e-mail om gruppens verksamhet och särskilda rapporter.

Företagssponsring

För att hjälpa till med att föra Sanningen om droger till varje individ, skola och samhälle, har Stiftelsen för en drogfri värld en omfattande dagordning för event och aktiviteter för att öka medvetenheten på bred front. Dessa inkluderar:

  • Event som höjer den breda allmänhetens medvetenhet om drog- och alkoholanvändning och missbruk
  • Kampanjer och projekt som ger Sanningen om drogers mission och budskap till strategiska områden
  • Promotion av Sanningen om droger-videor och infoannonser på tv, och mer

Företag som är intresserade av att stödja utbildning om drogförebyggande som en del av sitt samhällsansvar får ansöka om att sponsra sådana ansträngningar. För att ansöka om företagssponsring, kontakta:
Corporate Relations Director
info@drugfreeworld.org

Utfästelser

Den som vill fortsätta att bidra till Stiftelsen för en drogfri värld på regelbunden basis kan göra en månatlig betalning.

Donationer

Gör en donation av vilket belopp som helst.

För mer information om hur du kan vara till hjälp, kontakta oss här.

Oavsett din donation – och tro oss, alla belopp är uppskattade och kommer att vara väl spenderade – och hjälper oss ge människor i alla åldrar med de fakta de behöver för att leva ett hälsosamt, drogfritt liv.