Jag lovar att vara ett föredöme genom att:
  1. Leva ett drogfritt liv.
  2. Visa mina vänner att ett drogfritt liv är roligare.
  3. Lära mig mer om hur droger faktiskt skadar människor.
  4. Berätta för folk om drogers skadliga verkningar.
  5. Arbeta med andra för att hjälpa till att sprida sanningen om droger så att vi tillsammans skapar ett drogfritt samhälle.
Jag lovar!