UNDERVISNINGSPAKETET SANNINGEN OM DROGER

Steg 1 / 4

Back

Steg 2 / 4

Personuppgifter:

Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån
Back

Steg 3 / 4

Din kontaktinformation:

Back

Steg 4 / 4

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

“The curriculum is the most inclusive I’ve ever used. Thank you for offering this outstanding material for free.”

“It really meant something to hear from people that have actually done these drugs.”

“I used all the material and I have shared it with other teachers. The information you provide is excellent, as it is easy for students to understand the damage that drugs do. The information always impacts students because it contains stories that impact.”

Undervisningspaketet Sanningen om droger erbjuds som en hjälp till utbildare som undervisar 11-åringar och äldre i ett klassrum, i gruppundervisning eller samhällsutbildande verksamhet.

Om du inte är en pedagog, klicka här för att beställa vår informationssats Sanningen om droger.

Om du inte är i stånd att genomföra formella lektioner i undervisningsmiljö, men ändå ger individuell vägledning eller andra tjänster, klicka här för att begära stora kvantiteter av häftesserien Sanningen om droger.

Det tar en till två veckor för beställningen att komma fram (tre till fyra veckor utanför Nordamerika).