GRATIS UPPSÄTTNING SANNINGEN OM DROGER-HÄFTEN

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Sanningen om droger är en serie om 13 illustrerade publikationer som är lätta att förstå, och som innehåller saklig information och berättelser från tidigare missbrukare. Häftena finns tillgängliga på 22 språk.

Det första häftet i serien, med titeln Sanningen om droger, ger en saklig och kortfattad översikt över vad droger är och vad de gör. Det är perfekt för utdelning var som helst i samhället. Varje enskilt häfte om de vanligaste preparaten som missbrukas ger detaljerad information om just det preparatet, inklusive slangbeteckningar och verkningar på såväl kort som lång sikt.

Vart och ett av de tretton häftena kan också beställas var för sig i önskat antal, så att du kan dela med dig till andra av den information de behöver för att fatta sina egna beslut om ett drogfritt liv.

Begär KOSTNADSFRITT flera uppsättningar av häftena.