KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM DROGER

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Droger har varit en del av vår kultur sedan mitten av förra århundradet. Sedan de populariserades av musiken och massmedia på 60-talet har de trängt in på vartenda område i samhället. Du känner antagligen någon som har påverkats av droger, direkt eller indirekt.

Folk tar droger för att de vill förändra något i livet. De tror droger är en lösning. Men till slut är det drogerna som blir problemet. Vad borde DU känna till om droger?

Ta reda på hur droger fungerar och hur de påverkar kroppen och sinnet, varför människor tar dem, och läs beskrivningar om verkningarna av de droger som oftast missbrukas.

Begär häftena Sanningen om droger genom att välja antal och språk här.