KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM ALKOHOL

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Alkohol är en drog.

Den är klassad som ett lugnande medel, vilket innebär att den trubbar av vitala funktioner. Den resulterar i sluddrigt tal, ostadiga rörelser, förvirrade sinnesintryck och oförmåga att reagera snabbt.

När det gäller hur det påverkar sinnet, förstår man det bäst som en drog som reducerar en persons förmåga att tänka rationellt och som försämrar hans eller hennes omdöme. Beroende på hur mycket som intas och det fysiska tillståndet för personen kan alkohol orsaka dåsighet, uppkastningar, diarré, huvudvärk, andningssvårigheter, försämrat omdöme, anemi, blackouts och medvetslöshet.

Ta reda på hur det kan vara ett fatalt misstag att avfärda att alkohol skulle vara en drog. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om alkohol.