KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM KOKAIN

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Kokain utvinns ur kokablad och utvecklades ursprungligen som ett smärtstillande medel. Det snortas mest, varvid pulvret absorberas av blodomloppet genom näsans vävnader. Det kan även intas genom munnen eller gnidas in i tandköttet.

Förr att snabbare absorbera drogen in i kroppen injicerar missbrukare den, men detta ökar avsevärt risken för överdos. Att inandas den som rök eller ångor påskyndar absorptionen och innebär mindre hälsorisk än med injektioner.

Några populära slangbeteckningar är: Aunt Nora, Bernice, binge, mojo, blow, dust, nose candy, Charlie, paradise, toot och white.

Ta reda på varför kokain skapar ett av de värsta psykiska beroendena bland de illegala drogerna. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om kokain.