KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM CRACK-KOKAIN

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Crack-kokain är en kristallisk form av kokain. Den finns som solida stycken eller kristaller, och varierar i färg från gult till blekrosa eller vitt.

Crack hettas upp och röks. Det kallas så för att det ger ifrån sig ett knäppande eller smällande ljud (’crack’ betyder ungefär ’smäll’ eller ’knäpp’) när den värms upp. Crack, som är den starkaste formen av kokain, är också den mest riskabla. Några populära slangbeteckningar är: apple jacks, crack, devil drug, electric kool-aid, fat bags, hard rock, ice cube, kryptonite, rock star, Roxanne, sugar block och tornado.

Ta reda på hur snabbt crack-kokain kan skapa ett beroende. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om crack-kokain.