KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM CRYSTAL METH OCH METAMFETAMINER

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Crystal meth är kort för crystal methamphetamine (kristall-metamfetamin). Det är bara en form av drogen metamfetamin, en vit kristallisk drog som människor tar genom att snorta, röka eller injicera. De som använder drogen utvecklar ett starkt begär att fortsätta ta den eftersom den skapar en falsk känsla av lycka och välbefinnande – en kick av självförtroende, hyperaktivitet och energi. Den första upplevelsen kan innehålla ett visst välbehag, men redan från början sätter metamfetaminet i gång med att fördärva användarens liv.

Några populära slangbeteckningar är: brown, chalk, crank, batu, blade, cristy, crystal, hot ice, ice, quartz, shabu, stove top, Tina och ventana.

Ta reda på den förödelse meth kan skapa på kropp och sinne – praktiskt taget över en natt. Skaffa dig fakta. 

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om crystal meth.