KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM ECSTASY

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Ecstasy är extremt farligt. Så utbredd har ödeläggelsen från denna ”designerdrog” blivit, att antalet fall vid sjukhusens akutmottagningar har skjutit i höjden med 1 200 % sedan ecstasy blev den vanligaste ”klubbdrogen” vid nattlånga ravepartyn och på dansklubbar. Blandat med alkohol kan det faktiskt vara dödligt.

Några populära slangbeteckningar är: Cadillac, Adam, California sunrise, clarity, E, elephants, Eve, hug drug, love pill, lover’s speed, (i Sverige bl.a. Evert och Elin).

Ta reda på hur ecstasy bäddar för en snabb tur från dansgolvet till akuten. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om ecstasy.