KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM INHALATIONSMEDEL

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Inhalationsmedel är giftiga substanser som avger ångor som inhaleras genom näsan och/eller munnen för att man skall få en snabb ”kick”. Av över 1 000 hushållsprodukter och andra vanliga produkter som kan missbrukas genom inhalation är de vanligast använda skoputsmedel, lim, toluen, bensin, cigarettändarvätska, lustgas (eller ”whippets”), färgsprejflaskor, korrigeringsvätska, rengöringsvätskor, amylnitrit (eller ”poppers”), luftrenare (eller ”rush”), och thinner och andra lösningsmedel.

De flesta av de här produkterna har verkningar som liknar bedövningsmedel, som får kroppens funktioner att bli långsammare. Efter en inledande ”kick” och att hämningar släpper blir man sömnig, yr och orolig.

Några populära slangbeteckningar är: air blast, Satan’s secret, ames, hippie crack, huff, snappers, moon gas, bullet, toilet water, quicksilver och hiagra in a bottle.

Ta reda på hur inhalationsmedel kan ge omedelbara hjärnskador och leda till död, och hör vad användarna säger om sina erfarenheter. Skaffa dig fakta. 

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om inhalationsmedel.