KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM LSD

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

LSD är en av de allra kraftigaste personlighetsförändrande kemikalier som finns. Den tillverkas från lysergsyra, som finns i mjöldryga, en svamp som växer på råg och andra sädesslag. Den produceras i kristallform i illegala laboratorier, huvudsakligen i USA. Dessa kristaller omvandlas till en vätska för att sedan distribueras. Den är luktfri och färglös, men har en svagt bitter smak.

Användare kallar en LSD-upplevelse för en ”tripp”, och en sådan varar vanligtvis omkring tolv timmar. När saker går fel, vilket ofta händer, kallas det en ”snedtripp”.

Några populära slangbeteckningar för LSD är: acid, battery acid, boomers, dots, golden dragon, hippie, loony toons, Lucy in the sky with diamonds, microdot, pane, Superman, yellow sunshine och zen (i Sverige bl.a. syra).

Ta reda på hur LSD-tripper kan driva en till långsiktiga psykoser. Skaffa dig fakta. 

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om LSD.