KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM JOINTER (MARIJUANA)

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj alternativ ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Marijuana är det ord man använder för att beskriva de torkade blommorna, fröna och bladen av den indiska hampan. Ute på gatorna har den många andra namn, till exempel astro turf, bhang, dagga, dope, ganja, grass, hemp, home grown, J, Mary Jane, pot, reefer, roach, Texas tea och weed.

Hasch är en besläktad form av drogen, framställd av hartsen från den indiska hampväxten. Den kallas i USA även ”chocolate”, ”hash” eller ”shit” och är i genomsnitt sex gånger starkare än marijuana.

”Cannabis” omfattar vilken som helst av de olika droger som kommer från indisk hampa, däribland marijuana och hasch. Oavsett namnet är denna drog en hallucinogen – ett ämne som förvanskar sinnets uppfattning av den värld man lever i.

Ta reda på vad marijuanalangare absolut inte vill att du skall få reda på. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om jointer (marijuana).