KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM SMÄRTSTILLANDE MEDEL

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Receptbelagda smärtstillande medel är starka droger som hindrar nervsystemets överföring av de nervsignaler vi upplever som smärta. Förutom att de blockerar smärta gör de även den som tar dem ”hög”. Bland de medel som oftast missbrukas förekommer oxikodon, petidin och propoxifen, vilka har varumärkesnamn som Vicodin, Percodan, OxyContin, Percocet och Hycodan.

Några slangbeteckningar för dessa är: hillbilly-heroin (lantisheroin), percs, perks, pinks, footballs, juice, dillies och Oxy 80s.

Alltför ofta får användare inte reda på hur beroendeframkallande och farligt medlet är förrän det är för sent.  Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om smärtstillande medel.