KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM MISSBRUK AV RECEPTBELAGDA MEDEL

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj alternativ ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Att missbruka receptbelagda medel medför allvarliga hälsorisker, inte bara beroende, utan dessutom risk för problem såsom låg puls, utmattning, sluddrigt tal och depression. Missbruk av legala droger kan till och med vara mer riskfyllt än missbruk av illegalt framställda droger. Styrkan hos många receptbelagda medel gör att faran för en överdos är stor. Det gäller i synnerhet smärtstillande och lugnande medel, där antalet dödsfall på grund av överdosering har fördubblats på bara fem år. Receptbelagda och smärtstillande medel har befunnits vara en bidragande faktor när flera berömda personer dött, bland annat Marilyn Monroe, Heath Ledger, Anna Nicole Smith, Elvis Presley, Chris Penn, Michael Jackson.

Varumärkesnamn för dessa inbegriper: Xanor, Valium, Amytal, Seconal, Diprivan, Propofol, Rohypnol, Demerol, Zoloft och OxyContin. Populära slangbeteckningar inkluderar: candy, downers, sleeping pills, tranks, barbs, reds, phennies, yellows, Oxy 80, pain killer, Oxycat och demmies.

Ta reda på vad du kanske aldrig har fått höra om dessa ”lagliga” preparat. Skaffa dig fakta. 

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om missbruk av receptbelagda medel.