KOSTNADSFRITT HÄFTET SANNINGEN OM RITALIN-MISSBRUK

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Ritalin är det vanliga namnet på metylfenidat. Det missbrukas av tonåringar för dess stimulerande verkan. Fastän Ritalin används som receptbelagt medel kan den ha allvarliga biverkningar, bland annat nervositet, sömnlöshet, anorexi (ätstörningar), aptitlöshet, pulsförändringar, hjärtproblem och viktminskning. Tillverkaren säger att det är ett beroendeframkallande medel.

Populära namn på gatan för Ritalin är: diet coke, kiddie cocaine, vitamin R, R-ball, rids, skittles och smarties.

Ta reda på hur Ritalin leder till något helt annat än ”fokus” och vilka allvarliga konsekvenser detta kan ha. Skaffa dig fakta.

Begär KOSTNADSFRITT häftet Sanningen om Ritalin-missbruk.