GRATIS HÄFTET SANNINGEN OM SYNTETISKA DROGER

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@drugfreeworld.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Syntetiska droger skapas genom att använda konstgjorda kemikalier snarare än naturliga ingredienser.

Ett antal syntetiska droger på marknaden, inklusive ecstasy, LSD och metamfetamin, beskrivs i andra häften i serien Sanningen om droger. Detta häfte ger fakta om ”syntetisk marijuana” (spice eller K2), ”syntetiska stimulantia” (badsalt) och en drog som kallas ”N-bomb”. Dessa är bland de syntetiska droger som kallas ”designerdroger”. Skaffa dig fakta.

Beställ GRATIS häftet Sanningen om syntetiska droger.