Sanningen om alkohol

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om alkohol. Hör verklig information om alkohol i dess många former av dem som övervann sitt beroende.