Sanningen om LSD

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om LSD. Verkliga människor som har använt LSD förklarar klart och tydligt vad det innebär – från dess historia till dess slangbeteckningar och dess oförutsedda verkningar och risker.

På denna kurs lär du dig:

  • Vad hallucinogena droger är och hur de påverkar kroppen och sinnet
  • De skadliga fysiska och mentala verkningarna av att ta LSD
  • När och varför LSD utvecklades

Kursöversikt