3.4 Läs häftet

Läs: Internationella statistiker

INTERNATIONELLA STATISTIKER

LSD är den starkaste hallucinogena (sinnesförändrande) drogen: LSD är 100 gånger starkare än hallucinogena svampar.

I Europa har så många som 4,2 % av dem mellan 15 till 24 år tagit LSD åtminstone en gång. Undersökningen visade också att mer än 1 % i denna åldersgrupp tagit LSD under det gångna året i sju länder (Bulgarien, Tjeckien, Estland, Italien, Lettland, Ungern och Polen).

I Amerika har sedan 1975 forskare sponsrade av National Institute on Drug Abuse årligen intervjuat nära 17 000 high school-elever över hela landet för att klargöra trender i drogmissbruk och mäta elevernas attityder och uppfattningar om drogmissbruk. Mellan 1975 och 1997 var den period med lägst användning av LSD som rapporterades av klassen 1986, då 7,2 % av de senior high school-eleverna rapporterade att de använt LSD minst en gång i sitt liv.

Procentandelen gymnasister och högre som rapporterade att de tagit LSD åtminstone en gång det senaste året nästan fördubblades, från ett lägsta värde på 4,4 % 1985 till 8,4 % 1997. Under 1997 sade också 13,6 % av dessa studerande att de hade experimenterat med LSD åtminstone en gång i livet.

En studie som släpptes i januari 2008 påtalade att runt 3,1 miljoner människor i USA i åldern 12 till 25 år sade att de hade använt LSD.

LSD är 4000 gånger starkare än meskalin.

”Jag började besöka strippklubbar och kasinon och leva en mycket promiskuös tillvaro. Jag besökte den ena bordellen efter den andra och kom snart i kontakt med andra droger än LSD.

Jag hade nu förlorat hela mitt arv och måste flytta in i ett knarkarkvarter, där jag stannade ett år. Jag såg människor dö, jag förlorade mitt företag och blev sedan en tjuv.

Jag greps av polisen i november 2003 för rånförsök, och hamnade i fängelse.

Jag hade skadat och förlorat alla som älskat mig och ingen ville kännas vid mig.

Jag slutade som hemlös på gatorna och bodde och sov i en pappkartong nära järnvägsstationen, och tiggde och kämpade för att finna olika sätt att ordna mitt nästa mål mat.” – Fred