3.7 Läs häftet

Läs: Antidepressiva medel

ANTIDEPRESSIVA MEDEL

En annan kategori av receptbelagda preparat som missbrukas ibland är antidepressiva medel. Dessa inkluderar Prozac, Paxil, Seroxat, Cipramil, Zoloft, Efexor och Remeron. De görs i mångfärgade kapslar och tabletter.

”Det känns som om min hjärna skriker åt mig för att få mer av de här pillren, känslorna jag har utan dem är alltför outhärdlig....Jag behöver mer hjälp att klara av den här abstinensen från Effexor. Jag är så deprimerad att jag har börjat skära mig i armarna, och jag är inte ens säker på varför jag gör det. Jag hallucinerar också flera gånger om dagen – senast idag såg jag blod som droppade nerför väggen.” – Rita
Studier har visat att verkningarna av dessa droger kan inkludera:

 • Sömnlöshet
 • Retlighet
 • Nervositet och ängslan
 • Våldsamma tankar och handlingar
 • Upprördhet
 • Självmordstankar eller självmord
 • Skakningar
 • Fientlighet
 • Svettning
 • Oregelbunden hjärtverksamhet
 • Aggressivitet
 • Kriminellt beteende
 • Förvirring och osammanhängande tankar
 • Paranoia
 • Hallucinationer
 • Psykos
 • Akatisi (en smärtsam inre oro, oförmåga att sitta stilla)

I en studie fann man att 14 % av de ungdomar som tar antidepressiva medel blev aggressiva och t.o.m. våldsbenägna. En 12-årig pojke fick hemska mardrömmar om hur han mördade sina klasskamrater och att han sedan själv blev skjuten. Drömmen fortsatte att kännas ”mycket verklig” efter att han hade vaknat, och i flera dygn hade han drömmar om dödande, som verkade mer och mer verkliga. Han blev akut självmordsbenägen tills man slutade ge honom drogen.

Den här studien gav åtskilliga andra exempel på extremt och irrationellt beteende hos individer som använde de här drogerna. En man rammade en polis med sitt fordon så att han kunde få tag på polisens skjutvapen och skjuta sig själv. En annan dränkte sig själv och sina två små barn i badkaret, och en pojke klubbade ner en vän utan något uppenbart skäl. Ingen av de här personerna hade någon bakgrund med våld.

Abstinenssymtom från antidepressiva medel inkluderar självmordstankar, aggression, ångest, depression, gråtattacker, sömnlöshet, yrsel, uppkastningar, huvudvärk, skakningar, samt förnimmelser av elektriska ”stötar” i hjärnan.