3.2 Läs häftet

Läs: Lugnande medel

LUGNANDE MEDEL

De kallas ibland ”neråttjack” och dessa tabletter förekommer som flerfärgade tabletter och kapslar eller i flytande form. Några droger i den här kategorin, som t.ex. Zyprexa, Seroquel och Haldol, är kända som ”starka lugnande” eller ”antipsykotika”, eftersom de förväntas reducera symtomen på psykisk sjukdom. Lugnande medel såsom Xanor, Klonopin, Halcion och Librium ofta kallad ”benzos” (kort för bensodiazepiner1). Andra lugnande medel som t.ex. Amytal, Nembutal och Seconal, klassificerade som barbiturater – medel som används som lugnande och som sömnpiller. Några kända varunamn och slangbeteckningar är:

 

 

lugnande medel: verkningar på kort sikt

 • Långsam hjärnverksamhet
 • Långsammare puls och andning
 • Sänkt blodtryck
 • Dålig koncentration
 • Förvirring
 • utmattning2
 • Yrsel
 • Sluddrigt tal
 • Feber
 • Tröghet
 • Synstörningar
 • Vidgade pupiller,
 • desorientering (förvirring), bristande koordination
 • Depression
 • Svårighet eller oförmåga att urinera
 • Missbruk

Högre doser kan orsaka försämring av minnet, bedömning och samordning, irritabilitet, paranoia3 och självmordstankar. En del människor upplever motsatsen till den önskade verkan, t.ex. upprördhet eller aggression.

Att använda lugnande medel tillsammans med andra substanser, i synnerhet alkohol, kan sänka andnings- och hjärtfrekvens och även leda till döden.

(Foto: Stockxpert)

lugnande medel: verkningar på lång sikt

Tolerans för många lugnande preparat kan snabbt utvecklas, varvid större doser krävs för att uppnå samma effekt. Brukaren, som försöker uppnå samma ”kick” igen, kan öka dosen till en nivå som kan leda till koma eller död på grund av överdos.

Långvarig användning av lugnande medel kan orsaka depression, kronisk trötthet, andningssvårigheter, sexuella problem och sömnproblem. När beroendet av drogen ökar, är sug (begär), ångest eller panik vanliga om brukaren inte får tag på mer.

Abstinenssymtom inkluderar sömnlöshet, svaghet och illamående. Vaneanvändare av höga doser kan drabbas av upprördhet, hög kroppstemperatur, delirium, hallucinationer och konvulsioner. Till skillnad från de flesta droger kan abstinens från lugnande medel vara livshotande.

Dessa droger kan också öka risken för högt blodsocker, diabetes och viktökning (fall med upp till 50 kilo viktökning finns rapporterade).

I en studie som gjordes av USA Today, baserad på data från Food and Drug Administration över en fyraårsperiod, var antipsykotiska medel (ett slags lugnande medel) de starkast misstänkta i 45 dödsfall orsakade av hjärtproblem, kvävning, leverskada och självmord.

”Jag har överdoserat det receptbelagda medlet Zyprexa två gånger, och var ansvarig för att en av mina nära vänner dog av samma drog … Det finns ingen värre känsla än att veta att ens vän har dött på grund av att man gav honom piller som man visste för lite om.” – Linda

 1. 1. bensodiazepiner: lugnande medel som verkar muskelavslappnande och lugnar ned psykisk spänning.
 2. 2. utmattning: extrem fysisk eller mental trötthet.
 3. 3. paranoia: (förföljelsemani) misstänksamhet, misstro eller rädsla för andra människor.


SLANGBETECKNINGAR


DEPRESSIVA MEDEL: Varumärken Xanax Valium Halcion Librium Ativan Klonopin Amytal Nembutal Seconal Fenobarbital Slangnamn Barbs Candy Downers Phennies Reds Red Birds Sömntabletter Tooies Tranks Yellows Yellow Jackets