3.6 Läs häftet

Läs: Centralstimulerande medel

CENTRALSTIMULERANDE MEDEL

Centralstimulerande medel, ibland kallat ”uppåttjack”, ökar temporärt vakenheten och energin. De vanligast utnyttjade gatudrogerna som faller inom denna kategori är kokain och amfetaminer.

Receptbelagda centralstimulerande medel finns som tabletter eller kapslar. När de missbrukas sväljs de, injiceras i flytande form eller krossas och snortas.

VERKNINGAR PÅ KORT SIKT

Verkningar på kort sikt av centralstimulerande medel inkluderar utmattning, apati och depression – den ”neråtperiod” som följer på ”uppåtperioden”. Det är den omedelbara och ihållande utmattningen som snabbt får drogbrukaren att vilja ha drogen igen. Snart kommer han inte att försöka att bli ”hög”, han försöker bara att bli ”bra” – att känna någon energi överhuvudtaget.

VERKNINGAR PÅ LÅNG SIKT

Centralstimulerande medel kan vara beroendeframkallande. Upprepade höga doser av en del centralstimulerande medel under en kort period kan ge fientliga känslor eller paranoia. Sådana doser kan också resultera i farligt hög kroppstemperatur och oregelbunden hjärtverksamhet.

 

För mer information om missbruk av receptbelagda centralstimulerande medel, ta reda på Sanningen om Ritalin-missbruk.SLANGBETECKNINGAR


BRAND NAMES Ritalin Concerta Biphetamine Dexedrine STREET NAMES R-ball Skippy The smart drug Vitamin R JIF Kibbles and bits Speed Truck drivers Bennies Black beauties Crosses Hearts LA turnaround Uppers