3.4 Läs häftet

Läs: Alkohol

ALKOHOL

Alkohol hämmar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggraden), försvagar hämningar1 och försämrar omdömet. Om man dricker stora mängder kan det leda till koma och till och med döden. Att blanda alkohol med medicin eller illegala droger är ytterst farligt och kan vara livshotande. Alkohol inverkar på din hjärna och leder till försämrad koordination, långsammare reflexer, förvanskad syn, minnesluckor och blackouts (tillfällig medvetslöshet). Tonåringars kroppar växer fortfarande, och alkohol har större inverkan på unga människors kroppsliga och psykiska välbefinnande än den har på äldre människor.

Verkningar på kort sikt:

Foto: istockphoto.com/Lisa Young
Varm känsla, rodnande hud, nedsatt omdöme, sämre koordination, sluddrigt tal, minnesförlust och försämrad förståelse. Perioder av kraftigt supande resulterar vanligen i ”baksmälla”, huvudvärk, illamående, oro, matthet, skakningar och ibland kräkningar.

Verkningar på lång sikt:

Ökad tolerans för många av alkoholens obehagliga verkningar, vilket resulterar i ökad förmåga att dricka mer. Detta leder till ett allt sämre fysiskt tillstånd som kan inbegripa leverskador och ökad risk för hjärtsjukdomar. En gravid kvinna kan få ett barn med defekter som påverkar barnets hjärta, hjärna och andra viktiga organ. Man kan bli beroende av alkohol. Om någon plötsligt slutar dricka kan abstinenssymptom uppstå. Dessa omfattar nervositet, sömnlöshet, svettning och dålig aptit, och kan även inkludera krampanfall och ibland död. Alkoholmissbruk kan även leda till våldsamhet och konflikter i ens relationer med andra människor.

  1. 1. hämningar: idéer eller regler som tenderar att stoppa en person från att göra något.

SLANGBETECKNINGAR


ALKOHOL: Kröken Spånken Sås Dricka Bärs Bira Skogsstjärna Hemkört Rödtjut Dunder Dynamit Dryckjom Starkt