3.7 Läs häftet

Läs: Syntetiska droger

SYNTETISKA DROGER

Syntetiska droger skapas genom att använda konstgjorda kemikalier. En klass av syntetiska droger som kallas ”designerdroger” omfattar syntetisk marijuana (”Spice” eller ”K2”), syntetiska stimulantia (”Badsalt”) och ”N-bomb”. Dessa är kemiskt tillverkade versioner av illegala droger, som har ändrats något för att undvika att klassificeras som olagliga, vilket gör det möjligt för återförsäljer att tjäna pengar på internet eller i butiker utan att tekniskt sett bryta mot lagen. När en designerdrog blir olaglig, ändrar kemisten på den igen. Detta upprepas om och om igen. Eftersom de kemikalier som används ständigt förändras, har användarna ingen möjlighet att veta innehållet och effekterna.

Kortsiktiga effekter:

Hallucinationer och vanföreställningar, förvirring och desorientering, psykos, självmordstankar eller självmord, extrem oro och ångest, panikattacker, depression, sömnlöshet, våldsamt beteende, okontaktbarhet, medvetslöshet. Huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, kraftiga svettningar, hög feber, njursvikt, hjärtinfarkt, blödningar i hjärnan.

Långsiktiga effekter:

Långsiktiga permanenta effekter kan inkludera njurskador och njursvikt, leverskador, kramper, hjärnsvullnad och hjärndöd, darrningar, extrem trötthet, sömnlöshet, glömska och förvirring, förlamning, ihållande och svår ångest och depression, nedbrytning av skelettmuskulaturens vävnad, död.SLANGBETECKNINGAR:

  • K2
  • Smiles
  • Spice
  • Badsalt
  • Blizzard
  • N-bomb
  • Fake Weed
  • Black Mamba