3.9 Läs häftet

Läs: Inhalationsmedel

INHALATIONSMEDEL

Inhalationsmedel inbegriper kemikalier som man finner i hushållsprodukter som aerosolsprayer, rengöringsvätskor, lim, målarfärg, färgförtunning, aceton, amylnitrit 1 och tändargas. De inhaleras eller ”sniffas” (inandning av ångor).

Inhalationsmedel påverkar hjärnan. När ämnen eller ångor andas in genom näsa eller mun kan de orsaka obotliga fysiska och psykiska skador. De svälter kroppen på syre och tvingar hjärtat att slå oregelbundet och snabbare. Folk som använder inhalationsmedel kan förlora luktsinnet, uppleva illamående och näsblod, och kan få problem med lever, lungor och njurar. Ihållande bruk kan leda till reducerad muskelmassa och förlorad spänst och kraft. Inhalationsmedel kan göra en person oförmögen att gå, tala och tänka normalt. En stor del av skadan drabbar hjärnvävnad när de giftiga ångorna sniffas rakt in i bihålorna.2

Verkningar på kort sikt:

Förutom det ovannämnda kan inhalationsmedel döda en person genom hjärtattack eller kvävning, när de inandade ångorna tar syrets plats i lungorna och i det centrala nervsystemet. En person som använder inhalationsmedel kan även reagera med plötslig, extrem våldsamhet.

Verkningar på lång sikt:

Kan leda till förstörda muskler och reducerad muskelspänst och -styrka. Kan orsaka permanenta skador på kropp och hjärna.

  1. 1. amylnitrit: blekgul vätska som används för att vidga blodkärl och ibland missbrukas som ett centralstimulerande medel.
  2. 2. bihålor: inre håligheter i ansiktsskelettet som står i förbindelse med näshålorna.

SLANGBETECKNINGAR


INHALATIONSMEDEL: Air blast Ames Amys Aroma of men Bolt Boppers Bullet Bullet bolt Buzzbomb Discorama Hardware Heart-on Hiagra in a bottle Highball Hippie crack Huff Lustgas Locker room Medusa Moon gas Oz Pearls Poor man’s pot Poppers Quicksilver Rush Snappers Satan’s secret Shoot the breeze Snappers Snotballs Spray Texas shoe shine Thrust Toilet water Toncho Whippets Whiteout