3.10 Läs häftet

Läs: Heroin

HEROIN

Vanligen injicerar, sniffar eller röker man heroin. Det är ytterst beroendeframkallande. Heroin går in i hjärnan snabbt men får en person att tänka och reagera långsamt, vilket hämmar hans förmåga att fatta beslut. Detta gör det svårt att komma ihåg saker.

Injicering av drogen kan innebära risk för HIV-smitta, hepatit (inflammation i levern) och andra sjukdomar som orsakas av infekterade nålar. Dessa hälsoproblem kan överföras till sexualpartners och nyfödda spädbarn. Heroin är en av de tre oftast nämnda drogerna vid dödsfall på grund av missbruk. Våld och brottslighet är sammankopplat med bruket av denna drog.

Verkningar på kort sikt:

Missbrukare upplever dimmiga mentala funktioner, illamående och kräkningar. Medvetenhet om smärta kan undertryckas. Gravida kvinnor kan drabbas av spontan abort. Hjärtverksamheten saktar ner och andningen saktas ner kraftigt, ibland så till den grad att personen avlider.

Verkningar på lång sikt:

Ärrade och/eller kollapsade vener, bakterieinfektioner i blodkärlen, hjärtklaffar, varhärdar och andra infektioner i mjukvävnad, samt lever- eller njursjukdomar. Problem med lungorna kan bli följden. Delat bruk av injektionsutrustning eller vätskor kan resultera i inflammation av levern, HIV och andra virus som överförs med blodet.


SLANGBETECKNINGAR


HEROIN: Big H Brown Sugar H Hell Dust Horse Junk Nose Drops Skag Smack Thunder