Sanningen om LSD

Genom denna interaktiva kurs lär du dig sanningen om LSD. Verkliga människor som har använt LSD förklarar klart och tydligt vad det innebär – från dess historia till dess slangbeteckningar och dess oförutsedda verkningar och risker.