LSD

DE SKADLIGA VERKNINGARNA AV LSD

På LSD, som ofta tas i form av en ”tab” (pappersbit som doppats i flytande LSD), går personen in i ett intensivt, förändrat tillstånd som förvandlas till förtvivlan och ett fjärmande från omgivningen. Ofta är det inte möjligt att stoppa ”dåliga tripper”, som kan pågå i upp till tolv timmar.

”Jag började dricka vid femton års ålder och fortsatte sedan med att ta ecstasy, amfetamin, kokain och LSD.

Det blev svårt för mig att behålla ett arbete och jag blev deprimerad och trodde att jag aldrig skulle få bukt med min fixering vid droger. Jag försökte begå sjäIvmord två gånger med överdoser av tabletter. Jag skickades till en psykiatriker som gav mig ännu mera droger, antidepressiva och lugnande, vilket bara gjorde allt värre.

Som ett utlopp för mina känslor började jag skada mig själv – jag började skära och bränna mig.” – Justin

Kroppsliga verkningar

 • Vidgade pupiller
 • Högre eller lägre kroppstemperatur
 • Svettning och frossbrytningar (gåshud)
 • Aptitlöshet
 • Sömnsvårigheter
 • Muntorrhet
 • Skakningar

Mentala verkningar

 • Villfarelser
 • Synhallucinationer
 • En konstgjord känsla av lyckorus eller visshet
 • Förvrängd tidsuppfattning och identitetskänsla
 • Försämrad synuppfattning av djup
 • Nedsatt tidsuppfattning, förvanskad uppfattning av storleken och formen på föremål, rörelser, färg, ljud, beröring och uppfattning av den egna kroppen
 • Svåra, skrämmande tankar och känslor
 • Rädsla för att förlora kontrollen
 • Panikanfall
 • Återupplevelser eller upprepning av LSD-trippar (flashbacks), ofta utan förvarning, och långt efter det att personen tagit LSD
 • Allvarlig depression eller psykos

Efter att jag tagit syran föreställde jag mig att vi hade kört rakt in i en långtradare och blev dödade. Jag kunde höra den gnisslande metallen, sedan en mörk, otäck tystnad. Jag var skräckslagen vid den här punkten och trodde faktiskt att vi var döda … Under ett års tid ville jag inte gå in på en kyrkogård därför att jag var livrädd att jag skulle finna min egen grav.” – Jenny